Welkom op de site van
Stichting Berkelpark Zutphen

Onze buurt stond voorheen bekend als het Voorsteralleekwartier–Zuid.

Door allerlei zeer interessante ontwikkelingen vanaf 2010 is een zogenaamd BuurtOntwikkelingsPlan — Berkelpark, een nieuw model voor het Voorsteralleekwartier–Zuid [PDF 1,2 Mb] — ontwikkeld. Dit nieuwe model valt onder het programma Wijkontwikkeling van de Gemeente Zutphen. Dit plan is bedacht door bewoners in de wijk en de professionals die in de wijk werken.

In een van de sessies kwam naar voren dat een nieuw model voor onze buurt een nieuwe naam vereiste. Een van de deelnemers, Johan Zoerink — ambtenaar bij de Gemeente Zutphen — kwam toen met de naam Berkelpark.

Op 13 september 2011 is ons plan voor onze buurt door de het College van Burgememeester en Wethouders goedgekeurd.

Om al deze plannen voor nu en in de toekomst op een constructieve manier gestalte te geven, waarbij continuïteit en beheer van geldstromen gewaarborgd zijn is de Stichting Berkelpark in het leven geroepen.

Stichting Berkelpark heeft als doel:

  • het faciliteren van allerlei activiteiten in de buurt Berkelpark, Zutphen;

  • het aanboren van en het ruimte bieden aan talenten in de buurt en het faciliteren van die talenten;

  • inzichtelijk maken van informatie over Berkelpark;

  • het promoten van Berkelpark in de ruimste zins des woords.