Ingebed tussen het Kerkpad, de Kleine Omlegging, de Den Elterweg en de Voorsterallee ligt de groenste wijk van Zutphen: Berkelpark.

52° 8'55.58" Noorderbreedte
6°13'12.81" Oosterlengte

Kaart uit ±1967
Origineel document [PDF 1.8 Mb]

Van Drinenstraat

[ZUTPHEN IN DOODSANGST. 31
— niet te verwachten . . . . We hebben daar lang over zitten tobben en — teneinde raad — een oud tooverboek uit de kast gehaald, geheeten Cla y i c u l a S a l o m o n i s of „het Sleuteltje van Salomo". Volgens 't voorschrift op blz. 77 hebben wij toen de daar afgebeelde figuur — een soort van heksenkring — in onzen tuin in 't zand geteekend: het twaalven uit den Nieuwstadstoren uitgeklonken had, zijn wij begonnen de voorgeschreven danspassen en gebaren te maken om den geest van een der Schepenen van 1348 op te roepen. We hadden daarvoor uitgekozen den Schepene Gerard van Drinen. Na den eersten oproep verscheen er . . . . niets. Na de tweede indaging . . . . nog niets ! 't Was zwaar werk, al die moeielijke tooverwoorden juist te onthouden en onberispelijk te zeggen ! Maar na de derde bezwering: Calemi — Cadem — 0 Geest van Gerard van Drinen — poramase la hemisu — Coelum — et Firmamentum — Casami Misarajaet — Xamara — Sadalachamim — Dusama — Popiniet — Lemisisaraet — Amen . . . .
. . . .'t Is ons zoo duidelijk als koffiedik, geachte lezer, en u? Maar 't hielp ! Plotseling stond daar een man voor ons in ouderwetsche dracht, met een blozend, gladgeschoren gezicht en zoo'n hellebaard in de hand, zooals er twaalf op 't Museum waren, voor den brand.
„Gerard van Drinen ?" zei ik.
„Gaert van Drinen", zei hij.
„Artikel Ioo van 't Kondigboek", zei ik, „van de knechten en de meiden, is niet duidelijk . . . ."
„Angst", zei hij, „doodsangst en haast. Dormitat quandoque
bonus Homerus
I ) Verstanden ?"
„All right", zei ik, en, weg was-ie . . . .[...]

I) Ook de brave Homerus slaapt wel ereis.

Uit: Meinsma, K. O. De zwarte dood 1347-1352, Zutphen, 1924.]

Den Elterweg ⁄ N348

[...]

Haesebroeckstraat

[Johan Haesebroeck voormalig kerkmeester St Walburgkerk.]

Kerkpad

[...]

Kleine Omlegging

[...]

Van Lochterenstraat

[Henric. van Lochteren, een bouwmeester, die in het midden der zeventiende eeuw bloeide, en o.a. in 1660 de toren van het stadhuis te Zutphen heeft gebouwd.]

Gijsbert van Oostveenstraat

[Gijsbert van Oostveen. Verzetsman, gefusilleerd op de IJsselkade 31 maart 1945. Vader van voormalig Journaallezeres Noortje van Oostveen.]

Sonnenbergstraat

[David Sonnenberg, gefusilleerd op de IJsselkade 31 maart 1945]

Voorsterallee

[...]

Wijnhofstraat

[...]